Právní konference SMO ČR ve dnech 19.-20.1.2017

Ve dnech 19. a 20. ledna 2017 se v pavilonu E Brněnského výstaviště koná v pořadí již II. Právní konference Svazu měst a obcí České republiky. I my jsme zde byli 🙂. Hned v úvodu konference zazněla pro starosty obcí a měst velmi pozitivní zpráva od zástupce odboru legislativy Ministerstva vnitra ČR. Parlament ČR aktuálně projednává novelu zákona o obcích, která již prošla Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu. Podle ní by již starostové od data účinnosti této novely, pokud samozřejmě bude schválena, již neměli odpovídat za způsobenou škodu celým svým majetkem, ale, stejně tak jako každý zaměstnanec, jen do výše 4násobku své měsíční odměny. Těšíme se na další pozitivní zprávy, které z pohledu legislativy čekají obce a jejich zástupce.

Druhý den konference – 20.1.2017 – navštívil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jan Chvojka. Rovněž v tento den došlo k podpisu Společného prohlášení organizací hájících zájmy samospráv ČR ke změně rozpočtového určení daní a navrácení původního podílu 23,58 % z DPH pro obce. Podíl na DPH byl obcím ponížen při zavedení třetího pilíře důchodové reformy a dosud nebyl vrácen do původní výše, i přestože byl již třetí pilíř zrušen. Podíl na DPH byl v této souvislosti navrácen pouze krajům. Memorandum podepsali předseda SMO ČR p. František Lukl, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova p. Veronika Vrecionová a předseda SMS ČR p. Stanislav Polčák.

Komentáře jsou uzavřeny