Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko realizoval v roce 2015 projekt s názvem „Protipovodňová opatření – Mikroregion Severo-Lanškrounsko“. Obce v rámci tohoto projektu, jehož náklady dosáhly částky 8 185 825 Kč, získaly nový bezdrátový rozhlas, elektronickou sirénu a lokální výstražný systém včetně digitálního povodňového plánu.

Vybudování bezdrátového rozhlasu bylo cílem většiny obcí našeho svazku. Společnou realizací došlo jednoznačně k úspoře finančních prostředků, jak z hlediska administrace projektu, tak i z pohledu jeho udržitelnosti. Dalším nezpochybnitelným aspektem společného postupu je úspora času starostů a starostek. V současné době připravujeme další projekty, jako nákup telekomunikačních služeb, řešení odpadového hospodářství, atd.“ uvádí předseda svazku a starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal.

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 1 – zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS), oblast podpory 1.3 – omezování rizika povodní, a to ve spolupráci se společností EMPEMONT s.r.o., Valašské Meziříčí a ENVIPARTNER, s.r.o., Brno. Žádost o dotaci svazek podal u Státního fondu životního prostředí v loňském roce, realizace proběhla v jarních měsících roku letošního. Dotace na realizaci projektu činila 90 % všech způsobilých nákladů. Na dofinancování nákladů ve výši 10 % se podílely všechny zapojené obce.

Komentáře jsou uzavřeny