Seminář „Finanční kontrola ve veřejné správě“

Dnes se účastníme dalšího školení v Olomouci. Tentokrát jde o téma „Finanční kontrola ve veřejné správě“. Přednáší Mgr. Jana Kranecová, Ph.D. z Ministerstva financí ČR. Přednášku lze hodnotit již po hodině jako přínosnou. Je vedena s ohledem na praxi na obcích, průběžně probíhá diskuse o příkladech z praxe ohledně přijetí, ale i vrácení dotací z evropských či národních fondů, je doporučován postup obcí v případě rozhodování, zda o dotaci požádat, jak následně nastavit vnitřní kontrolní systém, ale i jak postupovat v případě, že finanční úřad vyzve obec k vrácení dotace. I my jsme přispěli do diskuse příkladem z praxe.

Komentáře jsou uzavřeny