Seminář ke střetu zájmů pro Svazek obcí Mikroregion Mohelnicko

Dnešní seminář ke střetu zájmů jsme zrealizovali pro Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko. Uskutečnil se v zasedací místnosti Městského úřadu Mohelnice. Účastníci semináře – starostové, místostarostové členských obcí a úředníci obecních úřadů byli opět skvělými posluchači. Ovšem stejně tak jako jinde, ani na Mohelnicku z novely zákona o střetu zájmů nikdo radost neměl, a tak se prvotní pozitiní nálada během semináře změnila k nepoznání. I zde nakonec panoval názor, že to v konečném důsledku může vést až k likvidaci místních samospráv….
Vedení svazku děkujeme za pozvání, příjemné jednací prostory i občerstvení a těšíme se na další spolupráci.

Komentáře jsou uzavřeny