Seminář MAS Orlicko pro základní a mateřské školy

Ve středu 13. 4. 2016 proběhl v zasedací místnosti Úřadu městyse Dolní Čermná seminář pro základní a mateřské školy, který ve spolupráci s naším svazkem pořádala MAS Orlicko. Jeho účastníci byli informováni o podpoře škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablonami. Dalším z bodů programu byly informace o možnosti podpor z Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu, a to jak prostřednictvím MAS Orlicko, tak i na národní úrovni. Účastníci byli rovněž seznámeni se systémem IS14+ (součást MS14+). Semináře se zúčastnily ředitelky základních i mateřských škol členských obcí svazku, jež mají schválenou územní působnost MAS Orlicko. Zbylé obce našeho mikroregionu patří do územní působnosti MAS Lanškrounsko.

IMG_2513

IMG_2512

Komentáře jsou uzavřeny