Pozvánka na setkání starostů v rámci projektu Centra společných služeb

Logo OPZ barevnéSMOČR

 

 

 

Vážení občané,

dovolujeme si Vás pozvat na úvodní setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční

 v pondělí 22. srpna 2016 v 8.30 hod. v Zasedací místnosti Úřadu městyse Dolní Čermná.

Program:

  1. Prezence účastníků
  2. Představení projektu CSS – předmět projektu CSS, cíle, indikátory
  3. Vlastní vize fungování CSS
  4. Představení zaměstnanců + kontaktní údaje
  5. Představa o hlavní činnosti CSS
  6. Způsob fungování CSS
  7. Strategie rozvoje území DSO a jejich naplňování
  8. Seminář na téma Spolupráce obcí v ČR a profesionalizace práce DSO
  9. Závěr

Setkání starostů je veřejné. Zúčastnit se jej mohou občané členských obcí svazku, zástupci odborné veřejnosti i zájmových organizací a zapojit se tak do debat o dalším rozvoji území našeho mikroregionu.

Na setkání s Vámi se těší

Petr Helekal, předseda svazku          

a      

Bc. Lenka Bártlová, manažerka svazku a centra společných služeb

Komentáře jsou uzavřeny