Účast na jednání Zastupitelstva obce Verměřovice

Dnes jsme navštívili zasedání zastupitelstva další členské obce. Tentokrát jsme byli ve Verměřovicích. Stejně tak, jako u předchozích zastupitelstev, i zde jsme informovali zastupitele a přítomnou veřejnost o rozšíření členské základny svazku i jeho činnosti v roce 2016 (odborné poradenství v oblasti samostatné i přenesené působnosti, ale i projektové poradenství, zpracovávání žádostí o dotaci, veřejných zakázek apod.) a dále plánované činnosti do budoucna. Do diskuse se tentokrát zapojila i přítomná veřejnost, a to v souvislosti s činností svazku ve vztahu k obci, spoluprací v oblasti dotačních možností se školami apod. Atmosféra byla přátelská a diskuse konstruktivní, za což ještě jednou děkujeme.

img_5101img_5104img_5105img_5111img_5112

Komentáře jsou uzavřeny