Účast na jednání Zastupitelstva obce Výprachtice

V podvečerních hodinách se zástupci našeho svazku dále zúčastnili zasedání Zastupitelstva obce Výprachtice. Zastupitelům i přítomné veřejnosti bylo stejně tak, jako na všech ostatních jednáních zastupitelstva členských obcí, představeno aktuální složení členské základny svazku, ale samozřejmě, a to především, i jeho činnost jak v letošním roce, tak i do budoucna. Dále byli informováni o tříletém projektu SMO ČR s názvem „Centra společných služeb“, v rámci něhož došlo k navýšení počtu zaměstnanců svazku. Neméně důležitými byly informace o poskytování odborného poradenství členským obcím, ale i o zrealizovaných i připravovaných projektech. Co se týče zrealizovaných projektů, jde především o projekt opravy drobných památek v letošním roce, projekt pasportů pozemních komunikací, průkazů energetické náročnosti budov, telekomunikačních služeb, svozu a likvidace SKO. V aktuální realizaci, popř. přípravě je projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě, regionální učební pomůcky, optimalizace pojištění majetku obcí a odpovědnosti za škodu, opravy drobných památek v příštím roce, rekonstrukce veřejného osvětlení a projekt Centrálního sběrného dvora a sběrných míst na území mikroregionu. Všem zastupitelům děkujeme za milé přijetí i pohodovou atmosféru.

123546

Komentáře jsou uzavřeny