Zasedání valné hromady svazku dne 16.2.2018

Dnes od 9. hodiny ranní zasedala v prostorách Kulturního domu v Petrovicích valná hromada našeho svazku. Program dnešního zasedání, který byl mj. zveřejněn i na webových stránkách svazku, byl poměrně nabitý. Starostové členských obcí projednávali rozšíření projektu Centra společných služeb, vyhlášení výběrového řízení na nového zaměstnance svazku ale také znění nových stanov. Valná hromada se dále zabývala velmi aktuální problematikou GDPR, kterou komplexně pro své členské obce i jimi zřizované školy a školská zařízení bude řešit sám svazek. Na programu byly dále společné projekty i hospodářská činnost svazku, informace o postupu v oblasti zákona o střetu zájmů či v oblasti meziobecní spolupráce. Na závěr jednání se starostové zabývali i přípravami III. Reprezentačního plesu svazku, který se bude konat v pátek 23.3.2018.

Termín dalšího zasedání valné hromady byl stanoven na 20.4.2018, konat se bude v obci Ostrov. Do té doby budou na jednáních zastupitelstva všech členských obcí projednány nové stanovy svazku, zastupitelé budou informováni o implementaci GDPR do praxe úřadů a škol a v neposlední řadě jim bude poskytnuta informace o činnosti svazku v uplynulém roce a plány na další období.

Obci Petrovice ještě jednou děkujeme za příjemné prostředí i občerstvení na dnešním zasedání valné hromady.

Komentáře jsou uzavřeny