Zveřejnění návrhu závěrečného účtu svazku za rok 2018

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.

Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na internetových stránkách svazku na následujícím odkazu: http://www.dsomsl.cz/download/navrh-zaverecneho-uctu-svazku-za-rok-2018/

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 7. 6. 2019 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady svazku dne 14. 6. 2019.

Komentáře jsou uzavřeny