Pozvánka pro občany členských obcí na jednání VH svazku dne 16. 9. 2021

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná ve čtvrtek 16. září 2021 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bystřec, čp. 182. Program: Zahájení, schválení programu Společné projekty svazku Projekt „Centra společných služeb“ v době udržitelnosti Projekt „OLEK“ Odpadové hospodářství členských obcí svazku Aktuální personální obsazení kanceláře svazku Hospodářská činnost svazku Přehled projektů a VZ Přehled fakturace 2020/2021 Vývoj cash flow 2021 Různé Žádost o příspěvek na činnost DSO v oblasti životního prostředí Návštěvy DPO ve školách, zřízených členskými obcemi Diskuse, závěr Těšíme se na setkání s Vámi.…

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – příspěvek na veřejné sbírky obcí, zasažených tornádem dne 24.6.2021

Starostové členských obcí svazku hlasují od pondělí 12. 7. 2021, 15.00 hod. do úterý 13. 7. 2021, 15.00 hod. o následujícím usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala poskytnutí příspěvku na veřejné sbírky obcí zasažených živelní pohromou – tornádem dne 24. 6. 2021, osvědčené Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o: poskytnutí finančního příspěvku na veřejnou sbírku obce Hrušky, IČO: 002 83 185, se sídlem Hrušky, U zbrojnice 100, jejímž účelem je humanitární pomoc při živelní pohromě, konané od 30.6.2021 po dobu neurčitou, ve výši 10 000 Kč na účet č. 123-4548350207/0100, poskytnutí finančního…

Číst dále…

Hlasování per rollam – Smlouva o vzájemné spolupráci se SMO ČR na projekt s názvem „Zefektivnění služeb VS v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“

Starostové členských obcí svazku hlasují v pondělí 19. 4. 2021 v době od 9.30 hod. do 17.00 hod. o následujícím usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území“, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016674, mezi Svazem měst a obcí České republiky se sídlem 5. května 1640/65, Praha 4, PSČ 140 21, IČO: 63113074 a DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úprava vzájemných práv a povinností SMO ČR a svazku v souvislosti s účastí svazku v uvedeném projektu tak, aby byl…

Číst dále…

Výběrové řízení na projektového manažera/projektovou manažerku

Místo práce:                              Kancelář zaměstnavatele na adrese Dobrovského čp. 630,  563 01 Lanškroun (samostatné prostory v budově ZŠ) Pracovní poměr:                      Na dobu neurčitou Pracovní úvazek:                     1,0 Předpokládaný nástup:          únor 2021 – duben 2021   Finanční ohodnocení:             Dohodou Kvalifikační předpoklady pro zaměstnance: vzdělání: VŠ nebo SŠ s maturitou výborné organizační schopnosti, komunikativní a prezentační dovednosti výborný slovní i písemný projev schopnost analytického a tvořivého myšlení, schopnost operativního řešení problémů a práce v týmu časová flexibilita, pečlivost, spolehlivost a samostatnost, ochota dále se vzdělávat aktivní řidič automobilu – řidičský průkaz B Více informací naleznete ve výzvě k podání přihlášek na níže uvedeném odkazu.

Číst dále…

Hlasování per rollam dne 22. 12. 2020

Starostové členských obcí hlasují v úterý 22. 12. 2020 v době od 11.15 hod. do 15.00 hod. formou per rollam o schválení následujících usnesení. Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhům usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.

Číst dále…

Zrušení jednání valné hromady svazku dne 22.12.2020

Vážená paní, vážený pane,oznamujeme Vám, že jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se mělo konat v úterý 22. prosince 2020 od 9.00 hodin ve společenském sále Kulturního domu v Žichlínku, čp. 63, se z epidemiologických důvodů ruší. O usneseních, která měla být valnou hromadou projednána na jejím veřejném jednání, bude hlasováno formou per rollam, o čemž budete informováni na těchto webových stránkách. Petr Helekal, v.r.předseda svazku Mgr. Lenka Bártlová, v.r.manažerka svazku Oficiální zrušení jednání VH naleznete ZDE.

Číst dále…