Centrum společných služeb svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

spolupráceSvaz měst a obcí České republiky chystá v rámci OP Zaměstnanost projekt s názvem Cetrum společných služeb obcí. Tento projekt navazuje na předchozí projekt, zaměřený na podporu meziobecní spolupráce (www.obcesobe.cz), kterého se účastnily i obce našeho mikroregionu a jehož nositelem na ORP Lanškroun byl svazek obcí Lanškrounsko.

Oba výše uvedené svazky, které na území ORP Lanškroun v současné době působí, hledaly v rámci projektu meziobecní spolupráce v posledních několika měsících společnou řeč na téma založení centra společných služeb, které by působilo na území celého ORP.  Tento záměr se obcím obou svazků zpočátku jevil jako nejvhodnější a z pohledu fungování společného centra i nejefektivnější, neboť by své služby poskytoval všem 22 obcím ORP.

Výsledkem dlouhodobých diskusí obou svazků bylo ovšem nakonec rozhodnutí, že se do připravovaného projektu SMO, kterým by měl být finančně podpořen vznik center společných služeb, přihlásí oba svazky samostatně, neboť každý má na meziobecní spolupráci odlišné pohledy.

Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko nijak nepodmiňuje vznik centra společných služeb pro své členské obce získáním finančních prostředků z uvedeného projektu SMO, neboť spolupráci obcí, kterou by centrum společných služeb mělo dle tohoto projektu zajišťovat, již zčásti realizuje a její rozvoj vidí jako směr další budoucnosti svazku. Pokud se tedy nepodaří finanční prostředky v rámci tohoto projektu získat, bude hledat jiné finanční zdroje na rozvoj stávající spolupráce.

IMG_0835

IMG_0834IMG_0836

Komentáře jsou uzavřeny