Školení ASPI pro starosty a úředníky členských obcí

2Dne 8. října 2015 proběhlo v době od 9.00 hod. do 12.00 hod. v prostorách Úřadu městyse Dolní Čermná školení starostů a úředníků členských obcí svazku Mikroregion Severo-Lanškrounsko na práci s automatizovaným systémem právních informací – ASPI.

Užívacími právy ke službě systému ASPI pro 7 členských obcí disponuje svazek již od dob svého založení v roce 2013, v letošním roce došlo k obnově a rozšíření rozsahu těchto užívacích práv a v nejbližších dnech bude zakoupena další, tedy 8. licence pro poslední členskou obec, která se doposud této spolupráce neúčastnila.

Školení probíhalo v příjemné pracovní atmosféře. Účastníci školení měli možnost se systémem pracovat společně s lektorem Mgr. Marcelem Bumbalíkem, který v rámci svého výkladu prováděl i názorné ukázky vyhledávání informací a ovládání programu.

1

Věříme, že systém ASPI nyní ještě více ulehčí práci nejen starostům našich členských obcí, ale i zaměstnancům jejich úřadů, neboť právní řád České republiky je skutečně velmi složitý, nároky kladené na obce se neustále zvyšují a dostatečné právní povědomí starostů a úředníků obcí  je jedním z nejdůležitějších aspektů řádného výkonu státní správy i samosprávy.

Lenka Bártlová, manažerka svazku

Komentáře jsou uzavřeny