Daňový seminář pro členské obce svazku

kontrolní hlášeníVe čtvrtek 7. ledna 2016 pořádal Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko pro své členské obce daňový seminář. Jeho cílem bylo seznámit starosty a zejména účetní členských obcí s povinnostmi obcí v oblasti daní, ale také s novinkami, které na obce v roce 2016 čekají.

Tříhodinového semináře, který vedl uznávaný daňový, ekonomický a účetní poradce ing. Vladimír Blank ze Žamberka, se zúčastnilo celkem 22 účastníků, zastoupeny byly všechny členské obce, včetně obce Čenkovice, která do svazku přistupuje od 1.2.2016.

Na začátku semináře ing. Blank představil vybrané novinky roku 2016, jako např. zákon o registraci smluv, chystanou novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, nové nařízení vlády o opravách v bytech či poměrně zásadní změny v dani z nabytí nemovitého majetku. V jeho další části se přednášející věnoval dani z příjmů u obce a dani z přidané hodnoty, zejména pak tolik diskutovanému kontrolnímu hlášení.

Seminář, který se konal v sídle svazku, byl zahájen v 9 hodin ráno a ukončen po poledni. Jeho odborná úroveň byla hodnocena účastníky velmi kladně. I přestože byla atmosféra semináře velmi přátelská, nezabránila mnohým emotivním diskusím k dalším povinnostem, které stát obcím nově ukládá.

Bc. Lenka Bártlová, manažerka svazku

Komentáře jsou uzavřeny