Obec Čenkovice se stává novým členem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Erb - Obec ČenkoviceV Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko bude od měsíce února 2016 sdruženo již celkem 10 členských obcí.

Jsem moc rád, že se členská základna našeho svazku opět rozrůstá. Od února naše řady posílí obec Čenkovice, která leží v nejsevernější části Lanškrounska a se svými 181 obyvateli se stane naší nejmenší členskou obcí. Osobně jsem přesvědčen, že právě pro tyto malé obce je meziobecní spolupráce velmi důležitá a přínosná, a proto věřím, že se u nás Čenkovicím bude líbit.“ uvádí předseda svazku a starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal.

Naše obec je již léta členem sdružení obcí Orlicko. I přesto jsme se se zastupiteli jednohlasně rozhodli vstoupit do dalšího svazku. Věříme totiž, že tento krok pro nás bude v mnoha směrech obohacující a inspirující. Doufáme, že vstupem do tohoto svazku získáme větší rozhled v mnoha oblastech a rovněž se těšíme, že se sblížíme s představiteli okolních obcí, se kterými budeme moci konzultovat nejen společné problémy, ale i problémy jednotlivých obcí. Budeme rádi, pokud se naše představy alespoň částečně naplní a i náš vstup do svazku bude pro ostatní členské obce přínosem.“ uvádí starostka obce Čenkovice Mgr. Milena Vališová.

Aktuálně svazek pro své členské obce realizuje projekt telekomunikačních služeb, připravuje výběrové řízení na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, pracuje na projektu centrálního sběrného dvora a sběrných míst a kromě administrace mnoha dalších povinností členských obcí se především chystá na realizaci projektu Centra společných služeb. Jedná se o projekt Svazu měst a obcí ČR, díky němuž bude možné poskytovat členským obcím svazku mnohem větší rozsah služeb, a to především v oblasti dotačního managementu či veřejných zakázek.

Byl bych skutečně rád, kdyby se nám podařilo projekt Centra společných služeb úspěšně rozběhnout tak, aby bylo možné poskytovat tyto služby členským obcím a dalším subjektům i po skončení podpory ze strany SMO ČR. Jsem přesvědčen, že realizace tohoto projektu má silný potenciál významně ovlivnit rozvoj našeho mikroregionu, o který nám jde především,“ uvádí na závěr předseda svazku Petr Helekal.

Komentáře jsou uzavřeny