Hlasování formou per rollam – POMOC UKRAJINĚ (Velký Berezný)

Starostové členských obcí svazku hlasují ve středu 2. 3. 2022 od 7.00 hod. do 17.00 hod. téhož dne o následujícím usnesení:

„Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala poskytnutí konkrétní cílené pomoci sídlu městského typu – Velký Berezný, ležící v ukrajinské Zakarpatské oblasti – jež prostřednictvím své partnerské obce (městys Dolní Čermná) požádalo o materiální pomoc (včetně zdravotnických potřeb) na zmírnění důsledků války, kterou Rusko vede aktuálně proti Ukrajině.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši 20 000 Kč na transparentní účet č. SK04 0200 0000 0045 6926 6258 s názvem „HUMANITARNÁ POMOC PRE UKRAJINU – Obec Liptovská Teplička“, zřízený pro účely pomoci Velkému Bereznému obcí Liptovská Teplička (Slovenská republika), jež je další partnerskou obcí Velkého Berezného a městyse Dolní Čermná, která bude ze strany obce Liptovská Teplička použita na zakoupení požadované materiální pomoci dle aktuálních konkrétních požadavků Velkého Berezného a zajištění jejího doručení na místo určení, tj. na území Velkého Berezného.

Částka 20 000 Kč bude na transparentní účet převedena v EUR dle aktuálního směnného kurzu.“

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO: 14
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0

Hlasování se zúčastnily všechny členské obce.

Komentáře jsou uzavřeny