Hlasování formou per rollam – příspěvek na veřejné sbírky obcí, zasažených tornádem dne 24.6.2021

Starostové členských obcí svazku hlasují od pondělí 12. 7. 2021, 15.00 hod. do úterý 13. 7. 2021, 15.00 hod. o následujícím usnesení:

„Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala poskytnutí příspěvku na veřejné sbírky obcí zasažených živelní pohromou – tornádem dne 24. 6. 2021, osvědčené Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle přílohy, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodla o:

  • poskytnutí finančního příspěvku na veřejnou sbírku obce Hrušky, IČO: 002 83 185, se sídlem Hrušky, U zbrojnice 100, jejímž účelem je humanitární pomoc při živelní pohromě, konané od 30.6.2021 po dobu neurčitou, ve výši 10 000 Kč na účet č. 123-4548350207/0100,
  • poskytnutí finančního příspěvku na veřejnou sbírku obce Lužice, IČO: 441 64 343, se sídlem Lužice, Česká 592/1, jejímž účelem je pomoc obci Lužice postižené živelní katastrofou – tornádem dne 24.6.2021, konané od 30.6.2021 do 31.12.2021, ve výši 10 000 Kč na účet č. 123-3116370277/0100,
  • poskytnutí finančního příspěvku na veřejnou sbírku městyse Moravská Nová Ves, IČO: 002 83 363, se sídlem Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, jejímž účelem je humanitární pomoc po živelní pohromě, konané od 1. 7. 2021 po dobu neurčitou, ve výši 10 000 Kč na účet č. 6013203349/0800,
  • poskytnutí finančního příspěvku na veřejnou sbírku obce Mikulčice, IČO: 002 85 102, se sídlem Mikulčice 245, jejímž účelem je odstranění následků živelní pohromy – tornáda dne 24.06.2021, konané od 9. 7. 2021 po dobu neurčitou, ve výši 10 000 Kč na účet č. 299222440/0300.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje manažerku svazku zajištěním poskytnutí finančních příspěvků na účty veřejných sbírek.“

Příloha:

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.

Hlasování se zúčastnilo všech 14 členských obcí.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
PRO: 14
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0

Usnesení bylo přijato.

Komentáře jsou uzavřeny