Hlasování formou per rollam – Strategický plán rozvoje svazku na roky 2020-2026

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o schválení Strategického plánu rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na roky 2020-2026.

Jeho podobu naleznete ZDE.

Hlasování proběhne ve čtvrtek 2. 4. 2020 v době od 9.00 hod. do 15.00 hod.

Návrh usnesení:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje Strategický plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na období let 2020-2026, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.


VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
PRO: 14
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0

Usnesení bylo přijato.

 

Komentáře jsou uzavřeny