Hlasování formou per rollam – rozpočtové opatření svazku č. 1/2020

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o schválení rozpočtového opatření svazku č. 1/2020.

Jeho podobu naleznete ZDE.

Hlasování proběhne v pondělí 27. dubna 2020 v době od 7.00 hod. do 13.00 hod.

Návrh usnesení:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 1/2020, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.


VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
PRO: 14
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0

Usnesení bylo přijato.

 

Komentáře jsou uzavřeny