Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2019

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2019.

Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na těchto internetových stránkách na následujícím odkazu: https://www.dsomsl.cz/download/navrh-zaverecneho-uctu-svazku-za-rok-2019/

Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 5. 6. 2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady svazku dne 12. 6. 2020.

 

Komentáře jsou uzavřeny