Hlasování per rollam – Rozpočtové opatření svazku č. 2/2022

Starostové členských obcí hlasují v pondělí 12. 9. 2022 v době od 7.00 hod. do 15.00 hod. formou per rollam o schválení rozpočtového opatření svazku č. 2/2022.

Návrh usnesení:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 2/2022, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO: 14
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0

Hlasování se zúčastnily všechny členské obce.

Komentáře jsou uzavřeny