Hlasování per rollam – rozpočtové opatření svazku č. 3/2022

Starostové členských obcí hlasují ve čtvrtek 13. 10. 2022 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. o schválení následujícího rozpočtového opatření svazku č. 3/2022:

Návrh usnesení:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 3/2022, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO: 14
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0

Usnesení bylo přijato.

Hlasování o tomto usnesení se zúčastnilo všech 14 členských obcí.

Komentáře jsou uzavřeny