Hlasování per rollam – rozpočtové opatření svazku č. 4/2020

Starostové členských obcí hlasují v pondělí 23.11.2020 v době od 9.00 hod. do 15.00 hod. formou per rollam o schválení rozpočtového opatření svazku č. 4/2020.

Návrh usnesení:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 4/2020, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.


VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:
PRO: 14
ZDRŽEL SE: 0
PROTI: 0

Usnesení bylo přijato.

Hlasování se zúčastnilo všech 14 členských obcí.

Komentáře jsou uzavřeny