Pozvánka pro občany členských obcí na jednání VH svazku dne 22. 12. 2020

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná

v úterý 22. prosince 2020 od 9.00 hodin ve společenském sále Kulturního domu v Žichlínku, čp. 63.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Členské příspěvky svazku s účinností od r. 2021
 3. Členské příspěvky MAS ORLICKO, z.s. za rok 2021
 4. Rozpočtové opatření svazku č. 5/2020
 5. Rozpočet svazku na rok 2021
  1. Stanovení ročních odměn vedoucího zaměstnance
 6. Personální obsazení svazku od 1. 1. 2021
  1. Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice s názvem „Projektový manažer/projektová manažerka“
 7. Dílčí přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020
 8. Informace MAS ORLICKO, z.s. a MAS Lanškrounsko, z.s.
 9. Společné projekty svazku
 10. Ukončení činnosti TC Lanškroun a změna spisové služby 9 čl. obcí a svazku
  1. Přihláška do výběrového řízení na účast v projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „OLEK“
  1. Žádost o poskytnutí dotace do POV PK
 11. Hospodářská činnost svazku
  1. Ceník poskytovaných služeb DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko s účinností od 1.1.2021
  1. Přehled projektů a VZ
 12. Diskuse, závěr

Těšíme se na setkání s Vámi.

Petr Helekal, v.r.
předseda svazku

Mgr. Lenka Bártlová
manažerka svazku

Oficiální pozvánku naleznete zde.

Komentáře jsou uzavřeny