Jednání se zástupci projektu Rekonstrukce státu

Dnes jsme měli na svazku velmi zajímavé jednání. Pozvání k návštěvě našeho mikroregionu přijali zástupci projektu s názvem Rekonstrukce státu (http://www.rekonstrukcestatu.cz), a to paní Magdaléna Klimešová ze společnosti Frank Bold a pan Marek Zelenka ze společnosti Oživení. Projekt se zabývá otázkami dobrého vládnutí, transparentnosti a odpovědnosti veřejné správy a účastní se jej téměř 20 nevládních organizací.

Cílem našeho společného jednání bylo seznámení zástupců výše uvedených organizací s dopady především zákona o střetu zájmů na malé samosprávy. S paní Klimešovou i panem Zelenkou jsme se již setkali na začátku ledna t.r. na jednání u kulatého stolu na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kde jsme se snažili pomoci prosadit změnu zákona o střetu zájmů tak, aby doslova nevedla k ohrožení fungování místních samospráv.

Jsme rádi, že naše pozvání bylo přijato. Stejně tak jsme rádi, že cílem Rekonstrukce státu není, jak jsme byli ubezpečeni, likvidace místních samospráv, a věříme, že naše vzájemná spolupráce na dalších aktivitách tohoto projektu tímto nekončí. Nabídli jsme spolupráci ve smyslu konzultací či zpětných vazeb k budoucím návrhům opatření ze strany nevládních organizací, které se projektu Rekonstrukce státu účastní, a naše nabídka byla s povděkem přijata.

Komentáře jsou uzavřeny