Návštěva Českého Švýcarska

Ve dnech 17. a 18. září 2015 jsme se jako Mikroregion zúčastnili výjezdního pracovního semináře, pořádaného Svazkem obcí Za Letištěm se sídlem v Ostřešanech, v rámci projektu Regionální škola obnovy a rozvoje venkova. Cílem tohoto semináře byla návštěva projektů, realizovaných v severních Čechách – na území MAS Český sever (dříve MAS Šluknovsko) za podpory dotačních prostředků z nejrůznějších dotačních programů.

DSC00796DSC00806První den semináře, ve čtvrtek 17.9.2015, jsme na Šluknovsku nejprve navštívili jednu ze tří rozhleden v tzv. Tolštejnském panství s názvem Vlčí hora. Tato rozhledna, podpořená z PRV LEADER, se vypíná na zalesněné čedičová kupě, ležící asi 4 km severozápadně od městečka Krásná Lípa. Z její kryté vyhlídkové plošiny se nám otevřel rozhled do dalekého okolí na hřeben Lužických hor s vrcholky Luže, Jedlové a Sudence, na Českosaské Švýcarsko s Růžovkou horou, děčínským Sněžníkem a stolovými horami v Německu. Východně lze dohlédnout dokonce až ke vzdáleným hřebenům Ještědu, Jizerských hor a Krkonoš. Po návratu z rozhledny nás čekal poutavý výklad majitele společnosti NOBILIS TILIA, jehož podniková prodejna se nachází pod Vlčí horou. Tato společnost je mj. i výrobcem regionálního produktu Českosaského Švýcarska, a to české přírodní aromaterapeutické kosmetiky.

DSC00844DSC00845Druhou a v tento den poslední zastávkou bylo malebné městečko Krásná Lípa. Toto město leží na rozhraní Lužických hor a Českého Švýcarska a je sídlem správy stejnojmenného národního parku. Místostarostou nám byly představeny projekty, jež město v minulosti uskutečnilo, jako např. revitalizaci náměstí, záchranu opuštěných textilních fabrik, Společenský dům Továrna, revitalizaci rybníka Cimrák (stezka pro brusle a kola) a sportovního areálu. Navštívili jsme i Komunitní centrum, které realizuje práci s romskou komunitou či vzdělávací programy. Zajímavá byla rovněž prohlídka Domu Českého Švýcarska, kde jsme mj. shlédli i interaktivní expozici k tomuto národnímu parku, či návštěva Křinického pivovaru, kde jsme měli možnost ochutnat jejich regionální produkty. Do druhého dne semináře jsme přenocovali v penzionu Lípa. Tento penzion je součástí dalšího podpořeného projektu s názvem Lípa resort, který se stal v roce 2013 dokonce stavbou roku. Výše uvedené projekty v městě Krásná Lípa byly realizovány za finanční podpory dotačních programů, jako je ROP, SFŽP či LEADER.

DSC00894 DSC00875Druhý den semináře, v pátek 18.9.2015, jsme započali vskutku královsky. V Rumburku jsme navštívili jednak klášterní kostel sv. Vavřince, ale také i barokní skvost severních Čech – Loretánskou kapli, kde jsme shlédli expozici církevního umění Via Sacra, podpořenou z programu LEADER. Loretánská kaple v Rumburku je kopií Svaté chýše v Loretu u Ancony v Itálii.

 

DSC00967DSC00988Dalšími zajímavými pátečními zastávkami byly dvě obce. Nejprve obec Horní Podluží, kde jsme za doprovodu pana starosty navštívili jednak sjezdovku ale také i komunitní centrum, vše podpořené z programu LEADER, a následně obec Jiřetín pod Jedlovou. Tato obec je prohlášena za městskou památkovou zónu, jejímž centrem je revitalizované náměstí, podpořené z programu ROP. Navštívili jsme zde i velmi pěkný sportovní areál, který se nachází ve východní části obce v bezprostřední blízkosti lesa. Její velkou zajímavostí je rovněž Křížová hora – poutní místo s křížovou cestou s 11 zděnými rokokovými kapličkami s reliéfními výjevy, s kaplí Povýšení sv. Kříže a s kaplí Božího hrobu. Toto poutní místo se objevuje ve filmovém zpracování máchovského eposu Máj.

DSC01006DSC01013V závěru našeho dvoudenního putování po Šluknovském výběžku jsme zastavili ve městě Varnsdorf. Zde jsme nejprve navštívili centrálu a kancelář našeho hostitele – MAS Český sever a následně Pivovar Kocour. Pivovar Kocour, který je dnes rovněž výrobcem regionálních produktů, začal vařit pivo na konci roku 2007. Do dnešního dne uvařil již více jak 30 druhů piv různých stylů. Součástí pivovaru je také restaurace, kde jsme poobědvali a ochutnali několik jejich výrobků. I tento pivovar byl podpořen z programu PRV, za jehož pomoci došlo k rekonstrukci ubytovacího a stravovacího zařízení.

Na závěr je třeba poděkovat organizátorům tohoto výjezdního semináře. Pro všechny zúčastněné byl jistě nejen dostatečným námětem k čerpání dotačních prostředků, ať již z národních či evropských fondů, ale i podnětem k realizaci velmi zajímavých projektů, jež lze za pomoci takové podpory uskutečnit.

Lenka Bártlová
manažerka Mikroregionu Severo-Lanškrounsko

Autor fotografií: Tomáš Beran

Komentáře jsou uzavřeny