Stavba roku

Porotu potěšila moderní architektura ve veřejném prostoru i kvalitní zpracování staveb

Tisková zpráva Pardubického kraje

Pardubice (17. 9. 2015) – Stavební žeň uplynulých dvou let v našem kraji zhodnotila odborná porota Stavby roku Pardubického kraje 2015. Stavbaři, architekti a investoři letos přihlásili rekordních 23 staveb. Porotci hodnotili zvlášť rodinné a bytové domy, stavby občanské vybavenosti, průmyslové stavby, dopravní stavby a veřejná prostranství a nově také obnovu nemovitých kulturních památek. Krajskou soutěž o stavbu roku tradičně vyhlásil Pardubický kraj společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Cílem soutěže je seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současné architektury a stavitelství a propagovat ty nejlepší počiny. „V minulých letech jsme procházeli obdobím velké krize ve stavebnictví a investičními zdroji byly především evropské fondy. V letošním ročníku je samozřejmě také celá řada velkých staveb významně financována z Unie, ale už se objevují také noví investoři, ať už čeští nebo zahraniční. Věřme tedy, že krizi odzvonilo a hezkých nových staveb bude přibývat,“ konstatoval předseda poroty Roman Línek.

Rodinný dům s atriem

V kategorii rodinných a bytových domů se setkaly čtyři stavby rodinných domků na míru projektované jejich majitelům a rekonstrukce bytového domu. Porota měla těžký úkol z nich vybrat, nakonec se přiklonila k domu v obci Sobětuchy – Vrcha, který navrhl architekt Karel Thér. „Jeho výjimečnost spočívá v zakomponování atria, kolem kterého se odehrává denní část života. V interiéru i exteriéru se tu setkáváte s opakujícím se originálním motivem. Dům je navržen v energeticky kompaktní formě, jsou zde využity kvalitní materiály a řemeslné práce jsou odvedeny ve špičkové kvalitě,“ uvedl člen poroty Jiří Mottl.

Pocta Karlu Malichovi

V kategorii staveb občanské vybavenosti porotce okouzlila především budova nové základní umělecké školy, jejímž investorem je město Holice. „Navazuje na funkcionalistické tradice, ale je novátorská jako celek i v detailu,“ zhodnotil stavbu architekt Miroslav Řepa a pokračoval: „Čistota formy jako by navazovala na tvorbu Karla Malicha, který zde zanechal svoji výtvarnou stopu. Škola je navržena v energetickém pasivním standardu.“ I tato skutečnost přispěla k hodnocení v dané kategorii.

Kouzlo z ledového království

Stavby průmyslu, zemědělství a vodního hospodářství měly tentokrát těžkou pozici vedle technologického centra SOMA GLOBE v Lanškrouně. Architektu Přemyslu Kokešovi a jeho týmu se podařilo spolu s osvíceným investorem vytvořit z bývalého ledového království místních mrazíren něco zcela ojedinělého. „Změnili nevzhlednou srostlici původní železobetonové konstrukce na atraktivní, ale především funkční celek. Výsledný dojem umocnilo i použití zajímavých materiálů od lehkých nosných ocelových konstrukcí přes epoxidové podlahy po broušený plech,“ pochválil výsledek architekt Řepa.

Park, který si lidé hned oblíbili

Čtyři silnice, dva parky a jedno sportoviště spolu soupeřily v kategorii Stavby inženýrské a dopravní, veřejná prostranství. Nejvíce bodů získal od poroty Park Na Špici, jehož investorem je město Pardubice. „Díky použití přírodních materiálů, zachování původní vzrostlé zeleně a citlivému zasazení vybudovaných stavebních prvků do vymezeného prostoru působí park velmi přirozeně, vlídně a harmonicky,“ hodnotil stavbu místopředseda poroty Radim Loukota. Projektu se podařilo využít potenciál obou řek, na jejichž soutoku se park nachází. Lidem nabídl nový most přes Chrudimku, posezení na soutoku, plovoucí mola a nad nimi široké schody vedoucí až do vody. Navíc byl beze zbytku splněn záměr investora, a to přitáhnout do parku obyvatele Pardubic. Lidé si ho hned po dokončení oblíbili a denně ho intenzivně využívají.

Silnice s dřevěnými svodidly

Zvláštní uznání v této kategorii udělila porota za povedené sladění chráněné krajinné oblasti a stavby projektu Obnova vozovky II/357 u Nových Hradů. „Správa a údržba silnic Pardubického kraje tu musela postupovat velmi citlivě, zvláště při doplňkovém vybavení silnice, protože území podléhá přísnějšímu režimu ochrany přírody. Zajímavým prvkem je použití dřeva na vnější části svodidel,“ zdůraznil člen poroty Drahomír Ježek.

Muzeum na křižovatce historických cest a zámecké návrší

V kategorii Obnovy nemovitých kulturních památek posuzovala porota dvě stavby z města Litomyšl a nezbylo jí nic jiného, než ocenit obě. „Zejména za to, jak si architekt Josef Pleskot poradil s nečekanými archeologickými nálezy pod budovou muzea a jak zakomponoval původní středověké cesty do jeho současné podoby, jsme se rozhodli udělit Regionálnímu muzeu v Litomyšli Stavbu roku,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a pokračoval: „Revitalizace Zámeckého návrší a jeho jedenácti objektů je rovněž mimořádným počinem, který na muzeum navazuje a spojuje ho s areálem Zámku. Město Litomyšl jako investor se nebojí netradičních řešení, které vypovídají o dnešní době a na druhou stranu nic neubírají historickým objektům. V tomto ohledu je Litomyšl naší výkladní skříní.“

IMG_1458

Horní Čermná se postavila za svou Mariánku

V hlasování veřejnosti se prosadila nová rozhledna Mariánka u Horní Čermné. Ta získala celkem 3012 hlasů z celkového počtu 8672. „Líbí se mi zaujetí místních lidí a fanoušků staveb v jejich vlastních regionech. Nemusí se ztotožňovat s rozhodnutím poroty, ale cení si toho, že něco pěkného vzniklo v jejich obci či městě. Takových staveb jsme tu letos měli více, ale Horní Čermná je dokázala zaktivizovat nejlépe,“ okomentovala poslední cenu Stavby roku Pardubického kraje radní pro majetek a investice Ludmila Navrátilová.

Všechny přihlášené stavby si veřejnost může prohlédnout na výstavě v sále Jana Kašpara až do 24. září.

Přihlášené stavby:

  1. kategorie – Rodinné a bytové domy

01 – RD Sobětuchy

02 – RD Pardubice, Za Kopečkem

03 – Rezidence Bačinova vila, Pohřebačka

04 – RD Kusí, Lanškroun

05 – RD Vostřelovi, Horní Sloupnice

 

  1. kategorie – Stavby občanské vybavenosti

01 – ZUŠ Holice

02 – Krajská nemocnice Pardubice, multioborový pavilon

03 – Lanškroun, SOMA GLOBE, školící středisko – vila

04 – Horní Čermná, rozhledna Mariánka

 

  1. kategorie – Stavby pro průmysl, zemědělství a vodní hospodářství

01 – Běstovice. distribuce sypkých surovin – De Heus

02 – Lanškroun, technologické centrum SOMA GLOBE

03 – Staré Čívíce, hala APAG Pardubice

04 – Letohrad, intenzifikace ČOV a kanalizace

 

  1. kategorie – Stavby inženýrské a dopravní; veřejná prostranství

01 – Sportoviště Sobětuchy

02 – Lanškroun, zámecké zahrady

03 – Modernizace silnice II/312, Králíky – Červený potok

04 – Obnova tělesa vozovky silnice II/357, Nové Hrady

05 – Modernizace silnice II/360, Polička – Sebranice křižovatka

06 – Dolní Čermná – zastřešení prostoru autobusové zastávky

07 – Modernizace silnice II/341, Nový Dvůr – Nerozhovice

08 – Pardubice, park Na Špici

 

  1. kategorie – Obnova nemovitých kulturních památek

01 – Litomyšl – revitalizace historické budovy regionálního muzea

02 – Litomyšl – Zámecké návrší – revitalizace 11 historických objektů

 

Složení poroty:

Za Pardubický kraj

Ing. Roman Línek, MBA – předseda poroty

Ludmila Navrátilová

Za ČKAIT

Ing. Radim Loukota – místopředseda poroty

Ing. Drahomír Ježek

Za Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Jiří Požár

Ing. Jiří Mottl

Za odbornou veřejnost

Ing. arch. František Příborský

Ing. akad. arch. Miroslav Řepa

Komentáře jsou uzavřeny