Optimalizace nákladů na odpadové hospodářství

V roce 2015 se svazek poměrně intenzivně zabývá optimalizací nákladů na odpadové hospodářství členských obcí. V jarních měsících dokončil realizaci projektu nakládání s bioodpady, v rámci kterého obce získaly za pomoci dotačních prostředků pro sebe i své občany kompostéry a štěpkovače. V letních měsících zahájil společný postup ve sběru a likvidaci upotřebného potravinářského oleje a tuku ve spolupráci se společností EKO-PF a na červnové valné hromadě schválil zahájení optimalizace nákladů na svoz a likvidaci komunálního odpadu ve všech členských obcích. Svazek připravuje jednak výběrové řízení na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu a dále probíhá sběr a vyhodnocení dat pro projekt centrálního sběrného dvora.

Komentáře jsou uzavřeny