Společný postup v telekomunikačních službách

V současné době se svazek obcí zabývá výběrem nejvhodnějšího poskytovatele telekomunikačních služeb pro všechny obce svazku a jimi zřízené příspěvkové organizace. Od tohoto kroku očekává značné snížení nákladů na telekomunikační služby vynakládané ze strany všech obcí.

Komentáře jsou uzavřeny