Pozvánka na 8. setkání starostů k projektu CSS

Adresováno: občanům členských obcí svazku

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na 8. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční

v pátek 15. listopadu 2019 od 9.00 hod.

v přísálí Kulturního domu Horní Heřmanice, čp. 91

Program:

  1. Prezence účastníků
  2. Zpráva o činnosti CSS
  3. Zhodnocení přínosu projektu CSS a výhled do budoucna
  4. Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých starostů
  5. Projednání případných návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS
  6. Závěr

Těšíme se na setkání s Vámi

Petr Helekal, předseda svazku

Mgr. Lenka Bártlová, manažerka svazku

Oficiální pozvánka ke stažení ZDE.

Komentáře jsou uzavřeny