Pozvánka na jednání valné hromady svazku dne 15. 11. 2019

Vážení občané členských obcí svazku,

dovolte nám pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná

v pátek 15. listopadu 2019 od 10.00 hodin v přísálí Kulturního domu Horní Heřmanice, čp. 91

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Přistoupení obcí Lubník a Žichlínek s účinností od 1. 1. 2020
 3. Dílčí přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019
 4. Pravidla rozpočtového provizoria
 5. Rozpočtové opatření svazku na konci roku 2019
 6. Finanční zajištění chodu svazku
 7. Personální zajištění kanceláře svazku od 1. 1. 2020
 8. Stanovení ročních odměn zaměstnanců a předsedy svazku
 9. Společné projekty svazku
 10. Hospodářská činnost svazku
 11. Společné setkání zastupitelů čl. obcí svazku 2019
 12. Různé
 13. Diskuse, závěr

Těšíme se na setkání s Vámi.

Petr Helekal, předseda svazku

Mgr. Lenka Bártlová, manažerka svazku

Oficiální pozvánku naleznete ZDE.

Komentáře jsou uzavřeny