Pozvánka na jednání valné hromady svazku dne 12. 6. 2020

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná

v pátek 12. června 2020 od 10.00 hodin

na sále Společensko-kulturního centra v Albrechticích, čp. 94.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Personální obsazení svazku od 1. 6. 2020
 3. Závěrečný účet svazku za rok 2019
 4. Účetní závěrka svazku za rok 2019
 5. Rozpočtové opatření svazku č. 2/2020
 6. Překlenovací úvěr od České spořitelny a.s.
 7. Registrace k DPH
 8. Společné projekty svazku
  • Zlepšení strategického plánování a profesionalizace VS v DSO MSL
  • Společné IT pro členské obce a jimi zřízené organizace
  • Obnova kulturního bohatství MSL 2020
  • Mikroregion Severo-Lanškrounsko – nakládání s bioodpady
  • Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
 9. Hospodářská činnost svazku
  • Přehled projektů a VZ
  • Rozdělení projektů zaměstnancům svazku
 10. Informace z MAS ORLICKO, z.s.
 11. Průběžné oznámení VF za rok 2019 podle zákona o střetu zájmů
 12. Různé
  • Jak jsme zvládli nouzový stav?
 13. Diskuse, závěr

Těšíme se na setkání s Vámi.

Petr Helekal, předseda svazku

Mgr. Lenka Bártlová, manažerka svazku

Oficiální pozvánku na jednání naleznete ZDE.

Komentáře jsou uzavřeny