Pozvánka na jednání VH svazku dne 21. března 2024

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná

ve čtvrtek 21. března 2024 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bystřeci

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Výsledek přezkoumání hospodaření svazku za rok 2023
 3. Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2023
 4. Prostory kanceláře svazku v Lanškrouně
 5. Odborné poradenství členským obcím
 6. Společné projekty svazku
  • Služby elektronických komunikací (T-Mobile)
  • Energetický management Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo- Lanškrounsko – skupina A, B, C
  • Kamerové systémy v obcích a koordinační dohoda s Policií ČR
 7. Hospodářská činnost svazku
  • Přehled projektů a VZ
  • Vývoj cash flow v r. 2024
  • Přehled fakturace v r. 2024
 8. Návrh na změnu harmonogramu jednání VH v roce 2024
 9. Různé
  • Členské příspěvky na rok 2024
 10. Diskuse, závěr

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou       

Luděk Skalický, DiS., předseda svazku

Mgr. Lenka Bártlová, manažerka svazku

Oficiální pozvánku na jednání VH naleznete ZDE.

Komentáře jsou uzavřeny