Pozvánka na jednání VH svazku dne 21. května 2024

Vážená paní, vážený pane,

dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná

v úterý 21. května 2024 od 9.00 hodin v budově Obecním úřadu ve Verměřovicích, čp. 14.

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2023
 3. Prostory kanceláře svazku v Lanškrouně
  • Výpověď podnájemní smlouvy ze dne 17.4.2024
 4. Žádost o souhlas s provozováním vedlejší podnikatelské činnosti
 5. Společné projekty svazku
  • Energetický management Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo- Lanškrounsko – skupina A, B, C
  • Kamerové systémy v obcích a koordinační dohoda s Policií ČR
 6. Hospodářská činnost svazku
  • Přehled projektů a VZ
  • Vývoj cash flow v r. 2024
  • Přehled fakturace v letech 2020 – 2024
 7. Různé
 8. Diskuse, závěr

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou         

Luděk Skalický, DiS., předseda svazku

Mgr. Lenka Bártlová, manažerka svazku

Oficiální pozvánku naleznete ZDE.

Komentáře jsou uzavřeny