Prohlášení zástupců obcí a svazků obcí k zákonu o střetu zájmů

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v uplynulých dnech zpracoval „Prohlášení zástupců obcí a dobrovolných svazků obcí k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb.“. Jeho podobu naleznete ZDE Tento dokument bude v nejbližších dnech rozeslán prostřednictvím Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR jejich členským obcím. Dnes byl předán prostřednictvím tzv. expertů všem dobrovolným svazkům obcí, zapojeným do projektu Centra společných služeb.

Prohlášení, jehož součástí je i žádost o změnu zákona o střetu zájmů, bude předáno Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR poté, jakmile bude získána podpora obcí, měst i dobrovolných svazků obcí napříč republikou.

Vyplněné a podepsané prohlášení, kterým se obce, města či DSO připojí k žádosti o změnu zákona o střetu zájmů, zasílejte v elektronické podobě na e-mail: dsomsl@dsomsl.cz.

Pro bližší informace je možné obrátit se na předsedu svazku Petra Helekala na tel. č. 603 847 093 nebo manažerku svazku Lenku Bártlovou na tel. č. 733 714 700.

Komentáře jsou uzavřeny