Spolupráce našeho svazku se Sdružením místních samospráv ČR

Dnes se manažerka a předseda našeho svazku zúčastnili jednání Pracovní skupiny pro veřejnou správu na pozvání Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR), které se konalo v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (viz níže). Důvodem pozvání je dlouhodobá snaha našeho svazku dosáhnout změny zákona o střetu zájmů (zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů).

Chtěli bychom ještě jednou vedení SMS ČR poděkovat za pozvání i vyslechnutí našich argumentů. Jednání bylo v tomto směru úspěšné. Náš návrh na změnu zákona, který se týká komunálních politiků, byl beze zbytku akceptován. Současně jsme přislíbili spolupráci na přípravě textu novely.

Prohlášení zástupců obcí a DSO, které zpracoval náš svazek a jež by mělo být podkladem pro změnu zákona o střetu zájmů, bude na SMS ČR a SMO ČR zasláno v průběhu příštího týdne. Následně by mělo být předáno všem členským obcím těchto organizací k zajištění podpory napříč republikou.

Spolupráce našeho svazku se Sdružením místních samospráv v oblasti střetu zájmů tímto ovšem nekončí. SMS projevilo dále zájem o naše semináře na toto téma, které po vzájemné dohodě budeme realizovat na jednání krajských shromáždění SMS ČR od poloviny listopadu do poloviny prosince tohoto roku celkem v 10 krajích.

Komentáře jsou uzavřeny