Restaurování sakrálních staveb v Petrovicích

Stejně jako v loňském roce, i letos svazek realizuje projekt, jehož cílem je restaurování celkem 9 drobných sakrálních staveb na území 7 členských obcí mikroregionu. Na letošní rok se podařilo získat dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši 450 tisíc Kč. Tato částka činí 70 % celkových nákladů, když se 30ti procenty na dofinancování podílí členské obce, na jejichž území restaurované památky stojí.

První obcí, která se projektu účastní, je obec Petrovice. V této obci budou provedeny restaurátorské práce na sloupové kapličce (fotografie vlevo) a pískovcovém soklu s litinovým křížem. Celkové náklady na rekonstrukci obou památek činí částku 117 300 Kč, z čehož více jak 82 tisíc Kč bude hrazeno z dotačních prostředků.

Komentáře jsou uzavřeny