Žádosti o dotaci pro zemědělce rovněž zaznamenaly úspěch

Rada MAS ORLICKO, z.s. dne 14.8.2017 dále projednala podporu projektů z Programu rozvoje venkova. Celkem bylo možné podávat žádosti o dotaci do čtyř fichí (fiche č. 1, 2, 3 a 5), jež byly podpořeny celkovou částkou téměř 15,7 milionu korun.

Naše kancelář zpracovávala nebo konzultovala žádosti pro některé zemědělské podnikatele z našeho mikroregionu, a to do všech čtyř fichí s celkovými způsobilými náklady projektů ve výši 4 miliony korun. Všechny tyto žádosti byly úspěšné a s ohledem na výši procentuální podpory budou zmíněné projekty podpořeny částkou 2,3 milionu korun.

Gratulujeme podpořeným podnikatelům! 🙂

 

Komentáře jsou uzavřeny