Seminář ke střetu zájmů pro svazky obcí Záhoran a Hranicko

Dnes jsme zrealizovali poslední externí školení k novele zákona o střetu zájmů, a to pro Mikroregion Záhoran a Mikroregion Hranicko v Olomouckém kraji. Konal se v Kulturním domě v obci Rouské. Posluchači byli opět úžasní, dotazy a diskuse konstruktivní. I zde oba svazky a jejich členské obce přislíbily podporu při vyjednávání změny zákona, neboť dle našeho názoru jeho stávající znění může vést až k paralyzování místních samospráv. Za podporu děkujeme

Komentáře jsou uzavřeny