Seminář pro starosty, místostarosty a členy rady ke střetu zájmů

Dnes jsme v pozdních odpoledních hodinách pořádali v Horní Čermné první seminář pro starosty, místostarosty a členy rady členských obcí našeho svazku, abychom společně a podrobně prošli jednotlivá úskalí oznámení veřejných funkcionářů, která na ně čekají v centrálním registru oznámení. Snažíme se je ochránit před možnými sankcemi, které jsou bohužel neúprosné a hrozí jim podle zákona o střetu zájmů za nejrůznější přestupky, jako je například špatné či neúplné vyplnění nebo pozdní podání oznámení. Stávající znění zákona o střetu zájmů nepovažujeme za šťastné. Domníváme se a opakovaně se o tom na seminářích přesvědčujeme, že změna zákona, která nastala s účinností od 1.9.2017, dříve nebo později povede k ochromení místních samospráv. Za této situace bude totiž málokdo na malé obci či městě ochoten funkci veřejného funkcionáře vykonávat…

Semináře se zúčastnilo celkem 13 veřejných funkcionářů členských obcí svazku. Děkujeme obci Horní Čermná za zázemí a drobné občerstvení pro zúčastněné. Druhý seminář proběhne v Dolní Čermné dne 16.10.2017.

Fotka uživatele Mikroregion Severo-Lanškrounsko.

Komentáře jsou uzavřeny