Obce Mikroregionu Severo-Lanškrounsko předcházejí za pomoci státních a evropských dotací vzniku bioodpadu

Tisková zpráva ze dne 18. 5. 2015.

Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko realizoval v letošním roce projekt s názvem „Mikroregion Severo-Lanškrounsko – nakládání s bioodpady“ a pro své potřeby i potřeby svých občanů získal celkem 1075 kompostérů a 5 štěpkovačů. Celkové náklady projektu dosáhly částky 4 009 335 Kč.

Vzhledem k platné legislativě musely obce svazku řešit problém nakládání s bioodpady. Komunitní kompostování jsme posoudili jako nejefektivnější a nejvýhodnější způsob vyřešení tohoto problému v našem území. Kvalitní kompostéry dodané od spol. ELKOPLAST CZ, s.r.o. Zlín obdrželi občané mikroregionu zdarma jako bonus za aktivní zapojení do projektu“ uvádí předseda svazku a starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal.

Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží (FS), oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady, a to ve spolupráci se společností ELKOPLAST CZ, s.r.o., Zlín a LGD Technika, s.r.o., Pastviny. Žádost o dotaci svazek podal u Státního fondu životního prostředí v loňském roce, realizace proběhla v jarních měsících letošního roku. Dotace na pořízení kompostérů, štěpkovačů a administraci projektu činila 90 % všech způsobilých nákladů. Dofinancování nákladů ve výši 10 % bylo rozděleno mezi zapojené obce.

Zpracováním bioodpadu a jeho separací od odpadu komunálního šetří každý z nás hned několikrát. A v případě komunitního kompostování ne jenom svoji peněženku, ale i vyvážené podmínky příznivého životního prostředí našeho okolí. Co může být lepšího, než vrátit přírodě čistou formou to, co si z ní vzali.“ uvádí místopředseda svazku a starosta obce Horní Heřmanice Tomáš Beran.

Komentáře jsou uzavřeny