Náměstkyně ministra vnitra diskutovala se starosty Mikroregionu Severo-Lanškrounsko o připravovaných změnách v oblasti veřejné správy

Tisková zpráva ze dne 6. 5. 2015.

O připravovaných změnách v oblasti veřejné správy diskutovala v pondělí 4. 5. 2015 se starosty svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy a legislativy Mgr. Jana Vildumetzová. V prostorách Obecního úřadu ve Výprachticích představila sekci ministerstva, kterou řídí, a hovořila se starosty o praktických problémech z oblasti veřejné správy, se kterými se v praxi běžně setkávají.

Při návštěvě jednotlivých regionů se snažím seznámit s aktuálními problémy, kterým starostové měst a obcí musí často čelit a diskutovat s nimi o možných řešeních, která by přispěla k rozvoji místní samosprávy a usnadnila život občanům. Sama jsem byla v minulosti 7 let starostkou města s několika tisíci obyvateli, i krajskou zastupitelkou. K praxi mám tedy velmi blízko a ráda bych proto starostům podala pomocnou ruku.“ uvedla náměstkyně ministra vnitra Mgr. Jana Vildumetzová.

Diskuse mezi starosty a paní náměstkyní byla otevřená a věcná. Proběhla k novele zákona o obcích, centrálnímu registru smluv, ale například i k organizaci veřejné správy, především pak výkonu státní správy. Předmětem bohaté diskuse se stalo mnohdy neúnosné přenášení velkého množství povinností ze strany státu na obce, což v praxi činí problémy zejména malým obcím. V rámci setkání byla otevřena i otázka celostátního projektu Meziobecní spolupráce, realizovaného Svazem měst a obcí ČR, ale i meziobecní spolupráce v rámci svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko.

Je zřejmé, že meziobecní spolupráce má velký potenciál a dle mého názoru je to jedna ze zásadních možností, jak šetřit značné finanční prostředky obcí. Příkladem mohou být konkrétní projekty našeho svazku. Návštěvy paní náměstkyně si velice vážíme a určitě ji opět rádi přivítáme.  Je důležité, že ji zajímají problémy malých obcí a že chce svoji práci stavět i na našich podnětech“ uvedl předseda svazku a starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal.

IMG_0492


Mgr. Jana Vildumetzová je od 1.12.2014 náměstkyní ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy a legislativy. Je vítězkou 2. ročníku soutěže Nadějná politička organizované společností Fórum 50%, o.p.s. a členkou Rady vlády pro veřejnou správu, Rady vlády pro nestátní a neziskové organizace a dále zakladatelkou Stop stalking, o. s. V minulosti působila jako výkonná ředitelka Svazku měst a obcí ČR, zodpovědná za rozvoj, hospodaření a majetek, organizátorka soutěže Nejlepší starosta 2010-2014.

Komentáře jsou uzavřeny