Valná hromada svazku jednala 11.12.2015

LOGO_300

 

V pátek 11.12.2015 již naposledy v letošním roce jednala valná hromada svazku.

 

 

Na programu měla:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Informace MAS Orlicko
 3. Rozšíření členské základny a změna názvu svazku
  • Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí
  • Stanovy svazku účinné od 1.1.2016
  • Postoj obce Ostrov k probíhajícím projektům svazku
  • Informace ze zasedání ZO Čenkovice dne 10.12.2015
 4. Projekt SMO – Centrum sdílených služeb
 5. Telekomunikační služby
 6. Veřejné osvětlení v obcích
 7. Mobilní radar na měření rychlosti
 8. Rozpočtové opatření č. 3/2015
 9. Členské příspěvky na rok 2016
 10. Rozpočtový výhled svazku na roky 2016-2018
 11. Rozpočtové provizorium na rok 2016
 12. Inventarizace majetku 2015
 13. Dílčí přezkoumání hospodaření svazku v r. 2015
 14. Různé
  • Harmonogram jednání VH na rok 2016
  • Zhodnocení roku 2015 (setkání 17.12.2015)
  • PF 2016
 1. Diskuse, závěr

Schválená usnesení valné hromady si můžete stáhnout na těchto webových stránkách v sekci „DOKUMENTY“ – ZDE.

Komentáře jsou uzavřeny