Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko rozšířil své řady o obec Ostrov

Tisková zpráva, 30.11.2015

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko schválil na své listopadové valné hromadě přijetí obce Ostrov za svou – již 9. členskou obec.

Jsem skutečně rád, že se řady našeho svazku po 3 letech jeho fungování rozšiřují o další členskou obec, jakou je obec Ostrov. Považuji to za ocenění naší práce, kterou prezentují jednak úspěšně dokončené dotační projekty jako je projekt bioodpadů či protipovodňových opatření, ale troufám si říci, že i efektivní meziobecní spolupráce v rámci našeho mikroregionu,“ uvádí předseda svazku a starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal.

Svazek byl založen v prosinci roku 2012 obcemi Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Petrovice, Verměřovice a Výprachtice, které leží na severu Lanškrounska. Hlavní myšlenkou a cílem založení svazku je efektivní a dlouhodobá meziobecní spolupráce ve všech oblastech, na kterých se členské obce shodnou. Jde především o společné vystupování a jednání ve vztahu k fondům, orgánům státní správy, ale také o společný postup při řešení úkolů v oblastech jako je odpadové hospodářství, dopravní obslužnost, školství apod. Spolupráce členských obcí se během prvních 2 let fungování svazku natolik rozvinula, že se svazek rozhodl od měsíce dubna letošního roku zaměstnat i manažerku na plný úvazek. Meziobecní spolupráce se tak ještě více zefektivnila a umožnila členským obcím poskytovat mnohem větší rozsah služeb, než tomu bylo doposud.

Naše obec neměla zkušenosti s meziobecní spoluprací, protože v minulosti nebyla členem žádného svazku. O to víc mě potěšilo, že jsme se v zastupitelstvu shodli a schválili vstup do tohoto svazku, o jehož dobrém fungování vypovídají jak výsledky, tak i spokojenost členských obcí, a doufám, že si vzájemně budeme přínosem. Od meziobecní spolupráce si slibujeme nejen zefektivnění a finanční úsporu při řešení problémů v různých oblastech fungování obce, ale neméně důležitá je pro nás také možnost výměny informací a zkušeností, s vedením obce souvisejících, které jsou k nezaplacení,“ uvádí starostka přistoupivší obce Ostrov p. Marta Schipplová.

Se všemi starosty členských obcí se shodneme na tom, že meziobecní spolupráci chceme i nadále rozvíjet. Jedním z našich aktuálních cílů je zapojení do projektu Centra společných služeb, a mimo jiné i z tohoto důvodu aktuálně jednáme i s dalšími obcemi, které projevily zájem o výsledky naší dosavadní práce,“ uvádí na závěr předseda svazku Petr Helekal.

Komentáře jsou uzavřeny