Valná hromada svazku jednala 19.11.2015

LOGO_300

 

Ve čtvrtek 19.11.2015 již pošesté v letošním roce jednala valná hromada svazku.

 

 

Na programu měla:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Kontrolní komise svazku
  • kontrola provedená podle zák. o finanční kontrole dne 12.11.2015
  • volba komise na roky 2016-2018
 3. Rozšíření členské základny svazku
  • žádost obce Ostrov o přijetí nového člena
  • informace o vývoji jednání s obcí Orličky, Čenkovice
 4. Informace – registrace stanov 2015
 5. Informace – žádost o poskytnutí dotace z POV – drobné památky
 6. Informace k projektu SMO – meziobecní spolupráce – centrum společných služeb
 7. Informace z „odpadového semináře“ (EKOKOM, ASEKOL, ELEKTROWIN)
 8. Projekt centrálního sběrného dvora a sběrných míst
 9. Telekomunikační služby
 10. Průkazy energetické náročnosti budov
 11. Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 12. Dotační možnosti pro obce v období 2014-2020
 13. Hospodaření svazku k 30.9.2015
 14. Diskuse k rozpočtu, členským příspěvkům na rok 2016 a rozpočtovému výhledu na roky 2016-2018
 15. ASPI
 16. Kultura v roce 2016
 17. Různé
  • pasporty
  • povolování kácení dřevin rostoucích mimo les
  • projekt protipovodňových opatření
  • výjezdní pracovní seminář do Prahy (2.-3.12.2015)
  • PF 2016
  • zhodnocení roku 2015 (setkání 17.12.2015)
  • webové stránky svazku, facebook
  • audit 2015
 18. Diskuse, závěr

Schválená usnesení valné hromady si můžete stáhnout na těchto webových stránkách v sekci „DOKUMENTY“ – ZDE.

Komentáře jsou uzavřeny