Nabídka odborného semináře ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko připravil pro zájemce z řad obcí, měst i dobrovolných svazků obcí odborný seminář na téma

Zákon o střetu zájmů a související předpisy


Obsah semináře
:

 1. Právní úprava
  • Co přináší novela zákona o střetu zájmů?
 2. Co je to střet zájmů?
 3. Kdo je veřejným funkcionářem?
 4. Jaké jsou základní povinnosti veřejných funkcionářů?
 5. Jaká jsou omezení vybraných veřejných funkcionářů?
 6. Oznámení a jeho druhy, lhůty a způsob podávání
 7. Centrální registr oznámení a nové povinnosti veřejných funkcionářů
  • Kdo je podpůrným (zapisujícím) orgánem a jaké jsou jeho povinnosti?
  • První zápis do centrálního registru oznámení
  • Evidence a uchovávání dosavadních oznámení a žádostí
  • Koho podpůrný orgán do registru zapisuje?
 8. Nové povinnosti veřejných funkcionářů
  • Jak to bude v roce 2017?
 9. Přestupky v oblasti střetu zájmů

Seminář je určen:

 • voleným zástupcům obcí/měst, především pak starostům, místostarostům a členům rady,
 • tajemníkům, vedoucím úředníkům obcí/měst
 • vedoucím pracovníkům PO (vyjma škol a školských zařízení)

Přednášející: Mgr. Lenka Bártlová, manažerka svazku a CSS
Předpokládaná délka semináře: 4 hodiny

Seminář zrealizujeme v místě dle vašeho požadavku. Jeho cena je odvislá od nákladů na cestovné a počtu účastníků semináře.

Žádost o bližší informace a objednávky směřujte na:
e-mail: dsomsl@dsomsl.cz
tel.: 733 714 700

Těšíme se na setkání s vámi.

 

Komentáře jsou uzavřeny