Pozvánka na jednání valné hromady svazku

Vážení občané členských obcí svazku,

dovolte mi pozvat vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko (dále jen „svazek“), které se koná

dne 21. dubna 2017 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Bystřec.

Program:

 1. Zahájení, přivítání
 2. Vystoupení hosta – členky Rady Pardubického kraje Mgr. Hany Štěpánové
 3. Prezentace společnosti LAMBERGA s.r.o. Brno – veřejné osvětlení
 4. Projekty svazku z OP Zaměstnanost
  • Podpora zaměstnanosti v regionu
  • Návrh na zpracování projektu na optimalizaci procesů a postupů ve VS
 5. Vyhodnocení II. reprezentačního plesu svazku
 6. Školské obvody
 7. Odpadové hospodářství členských obcí
 8. Institut mimořádného vydržení podle NOZ
 9. Zpráva o činnosti CSS
 10. Hospodářská činnost svazku
 11. Pravidla pro prezentace komerčních subjektů na setkáních zástupců čl. obcí
 12. Různé
  • Spisová služba
  • Výjezdní zasedání v termínu 19. – 21. 5. 2017
  • A další
 13. Diskuse, závěr

Na setkání s vámi se těší

Petr Helekal, předseda svazku

Komentáře jsou uzavřeny