Hlasování per rollam – dodatek č. 1 a 2 ke smlouvě o zřízení pověřence

Starostové členských obcí hlasují v době od 22. 12. 2022, 7.00 hod. do 15.00 hod. o schválení dodatků č. 1 a 2 smlouvy o zřízení funkce pověřence, vše v souvislosti se zrušením registrace svazku k DPH s účinností od 21. 12. 2022.

Návrh usnesení č. VH/22/12/2022:

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Mateřskou školou Albrechtice se sídlem Albrechtice 131, IČO 70993513, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Základní školou a mateřskou školou Bystřec se sídlem Bystřec 87, IČO 75015617, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Základní školou a Mateřskou školou Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí se sídlem Cotkytle 104, IČO 75016966, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Mateřskou školou Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996849, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Základní školou Vincence Junka Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí se sídlem Dolní Čermná 4, IČO 70996806, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Mateřskou školou a školní jídelnou, Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí se sídlem Horní Čermná 95, IČO 70990204, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Základní školou, Horní Čermná, okres Ústí nad Orlicí se sídlem Horní Čermná 128, IČO 70990221, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Základní školou a Mateřskou školou Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí se sídlem Horní Heřmanice 13, IČO 75016745, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Základní školou a mateřskou školou Horní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí se sídlem Horní Třešňovec 4, IČO 70988731, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Základní školou a Mateřskou školou Ostrov se sídlem Ostrov 76, IČO 75015277, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Mateřskou školou, Petrovice, okres Ústí nad Orlicí se sídlem Petrovice 64, IČO 71008691, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Základní školou a Mateřskou školou Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí se sídlem Verměřovice 115, IČO 75015030, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Mateřskou školou Výprachtice se sídlem Výprachtice 390, IČO 70991707, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Základní školou Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí se sídlem Výprachtice 390, IČO 70991715, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Základní školou a Mateřskou školou Žichlínek se sídlem Žichlínek 65, IČO: 70981281, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o zřízení pověřence pro ochranu osobních údajů mezi svazkem a Dětským domovem Dolní Čermná se sídlem Dolní Čermná 74, IČO: 70857717, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna výše odměny za výkon funkce pověřence s ohledem na zrušení registrace DSO k DPH, a rozhodla její uzavření schválit.

Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ O USNESENÍ:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Hlasování se zúčastnilo všech 14 členských obcí.

Komentáře jsou uzavřeny