Pozvánka pro občany členských obcí na jednání VH svazku dne 22. 12. 2020

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v úterý 22. prosince 2020 od 9.00 hodin ve společenském sále Kulturního domu v Žichlínku, čp. 63. Program: Zahájení, schválení programu Členské příspěvky svazku s účinností od r. 2021 Členské příspěvky MAS ORLICKO, z.s. za rok 2021 Rozpočtové opatření svazku č. 5/2020 Rozpočet svazku na rok 2021 Stanovení ročních odměn vedoucího zaměstnance Personální obsazení svazku od 1. 1. 2021 Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice s názvem „Projektový manažer/projektová manažerka“ Dílčí přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 Informace MAS ORLICKO, z.s. a MAS Lanškrounsko,…

Číst dále…

Hlasování per rollam – rozpočtové opatření svazku č. 4/2020

Starostové členských obcí hlasují v pondělí 23.11.2020 v době od 9.00 hod. do 15.00 hod. formou per rollam o schválení rozpočtového opatření svazku č. 4/2020. Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 4/2020, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:PRO: 14ZDRŽEL SE: 0PROTI: 0 Usnesení bylo přijato. Hlasování se zúčastnilo všech 14 členských obcí.

Číst dále…

Výběrové řízení na projektového manažera/projektovou manažerku

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko přijme do svého pracovního týmu projektového manažera/projektovou manažerku. Pracovní poměr:                         Na dobu neurčitouPracovní úvazek:                        1,0Předpokládaný nástup:          listopad 2020 – leden 2021Finanční ohodnocení:             Dohodou Kvalifikační předpoklady pro zaměstnance: vzdělání: VŠ nebo SŠ s maturitou výborné organizační schopnosti, komunikativní a prezentační dovednosti výborný slovní i písemný projev schopnost analytického a tvořivého myšlení, schopnost operativního řešení problémů a práce v týmu časová flexibilita, pečlivost, spolehlivost a samostatnost, ochota dále se vzdělávat aktivní řidič automobilu – řidičský průkaz B Výhodou: znalost dotační politiky ČR a EU (národní i evropské zdroje a další možnosti financování projektů obcí a jejich…

Číst dále…

Pozvánka pro občany členských obcí na jednání VH svazku dne 11. 9. 2020

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v pátek 11. září 2020 od 10.30 hodin na sále Kulturního domu v Petrovicích, čp. 80. Program: Zahájení, schválení programu Personální obsazení svazku od 1. 9. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice s názvem „Projektový manažer/projektová manažerka“ Rozpočtové opatření svazku č. 3/2020 Společné projekty svazku Zlepšení strategického plánování a profesionalizace VS v DSO MSL Společné IT pro členské obce a jimi zřízené organizace Mikroregion Severo-Lanškrounsko – nakládání s bioodpady Protipovodňová opatření pro Svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko Hospodářská činnost svazku Přehled projektů a VZ Rozdělení…

Číst dále…

Pozvánka na 10. setkání starostů k projektu CSS

Určeno občanům členských obcí svazku Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na 10. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční v pátek 11. září 2020 od 9.00 hod. na sále Kulturního domu v Petrovicích, čp. 80. Program: Prezence účastníků Shrnutí denních běžných sociálních potřeb obyvatel za celé CSS Přehled o stavu veřejnoprávních smluv na území DSO Zpráva o ověření koncepčních záměrů meziobecní spolupráce Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých starostů Projednání případných návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS Závěr…

Číst dále…

Výběrové řízení na pozici „Projektový manažer/Projektová manažerka“

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko přijme do svého pracovního týmu projektového manažera/projektovou manažerku. Pracovní poměr:                         Na dobu neurčitouPracovní úvazek:                        1,0Předpokládaný nástup:          říjen – prosinec 2020Finanční ohodnocení:             Dohodou Kvalifikační předpoklady pro zaměstnance: vzdělání: VŠ nebo SŠ s maturitou výborné organizační schopnosti, komunikativní a prezentační dovednosti výborný slovní i písemný projev schopnost analytického a tvořivého myšlení, schopnost operativního řešení problémů a práce v týmu časová flexibilita, pečlivost, spolehlivost a samostatnost, ochota dále se vzdělávat aktivní řidič automobilu – řidičský průkaz B Výhodou: znalost dotační politiky ČR a EU (národní i evropské zdroje a další možnosti financování projektů obcí a jejich PO, spolků,…

Číst dále…