Zveřejnění návrhu závěrečného účtu svazku za rok 2018

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na internetových stránkách svazku na následujícím odkazu: http://www.dsomsl.cz/download/navrh-zaverecneho-uctu-svazku-za-rok-2018/ Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 7. 6. 2019 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady svazku dne 14. 6. 2019.

Číst dále…

Pozvánka na 7. setkání starostů k projektu CSS

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na 7. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční v pátek 14. června 2019 od 9.00 hod. v Sokolovně v Horní Čermné, čp. 79 Program: Prezence účastníků Zpráva o činnosti CSS Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých starostů Projednání případných návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS Závěr Těšíme se na setkání s Vámi. S úctou Petr Helekal, v.r. předseda svazku   Originál pozvánky naleznete ZDE.

Číst dále…

ZŠ Dolní Čermná pořádá besedu o Ugandě

ZŠ Dolní Čermná pořádá besedu o Ugandě. Beseda se uskuteční v pondělí 15. 4. 2019 ve 13 hod. v tělocvičně školy. Paní Dostálová – podporovatelka adopcí na dálku Vám představí tuto vzdálenou zemi Ugandu a Kongo a podělí se o své zkušenosti a zážitky s lidmi této země, poví Vám, jak tam žijí školní děti, jak jim její organizace pomáhá a nabídne Vám něco z výrobků tamějších obyvatel. Beseda je zdarma a výtěžek z prodeje výrobků jde právě tomu člověku, který výrobek vyrobil a Vy jej takto můžete na dálku podpořit. Jste srdečně zváni.

Číst dále…