Pozvánka na jednání valné hromady svazku dne 15. 11. 2019

Vážení občané členských obcí svazku, dovolte nám pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v pátek 15. listopadu 2019 od 10.00 hodin v přísálí Kulturního domu Horní Heřmanice, čp. 91 Program: Zahájení, schválení programu Přistoupení obcí Lubník a Žichlínek s účinností od 1. 1. 2020 Dílčí přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 Pravidla rozpočtového provizoria Rozpočtové opatření svazku na konci roku 2019 Finanční zajištění chodu svazku Personální zajištění kanceláře svazku od 1. 1. 2020 Stanovení ročních odměn zaměstnanců a předsedy svazku Společné projekty svazku Hospodářská činnost svazku Společné setkání zastupitelů čl. obcí svazku 2019 Různé…

Číst dále…

Pozvánka na 8. setkání starostů k projektu CSS

Adresováno: občanům členských obcí svazku Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na 8. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční v pátek 15. listopadu 2019 od 9.00 hod. v přísálí Kulturního domu Horní Heřmanice, čp. 91 Program: Prezence účastníků Zpráva o činnosti CSS Zhodnocení přínosu projektu CSS a výhled do budoucna Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých starostů Projednání případných návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS Závěr Těšíme se na setkání s Vámi Petr Helekal, předseda svazku Mgr.…

Číst dále…

Pozvánka na jednání VH svazku dne 13.9.2019

Vážení občané členských obcí svazku, dovolte nám pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v pátek 13. září 2019 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Výprachtice, čp. 3. Program: Zahájení, schválení programu Rozpočtové opatření svazku č. 1/2019 Návrh spolupráce OMEGA tech s.r.o. – IT služby pro svazek Společné projekty svazku Hospodářská činnost svazku Změna zápisu v živnostenském rejstříku První ročník Konference meziobecní spolupráce 2019 Různé Diskuse, závěr Těšíme se na setkání s Vámi. Petr Helekal, předseda svazku Mgr. Lenka Bártlová, manažera svazku   Originál pozvánky ke stažení ZDE.

Číst dále…