Hlasování formou per rollam o uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o úvěru

Starostové členských obcí hlasují ve středu 15.7.2020 v době od 11.15 hod. do 15.00 hod. formou per rollam o uzavření dohody o ukončení platnosti smlouvy o úvěru. Podobu dohody naleznete zde. Návrh usnesení: „Valná hromadaDSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko projednala návrh dohody o ukončení platnosti smlouvy o úvěru č. UP/0632867139/LCD, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je ukončení smlouvy o úvěru č. 0632867139/LCD , uzavřené mezi svazkem a Českou spořitelnou, a.s.  dne 25. 6 .2020,  a rozhodla uzavření dohody schválit. Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko pověřuje předsedu svazku k podpisu této dohody.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu…

Číst dále…

Pozvánka na jednání valné hromady svazku dne 12. 6. 2020

Vážená paní, vážený pane, dovolte mi pozvat Vás na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, které se koná v pátek 12. června 2020 od 10.00 hodin na sále Společensko-kulturního centra v Albrechticích, čp. 94. Program: Zahájení, schválení programu Personální obsazení svazku od 1. 6. 2020 Závěrečný účet svazku za rok 2019 Účetní závěrka svazku za rok 2019 Rozpočtové opatření svazku č. 2/2020 Překlenovací úvěr od České spořitelny a.s. Registrace k DPH Společné projekty svazku Zlepšení strategického plánování a profesionalizace VS v DSO MSL Společné IT pro členské obce a jimi zřízené organizace Obnova kulturního bohatství MSL 2020 Mikroregion Severo-Lanškrounsko –…

Číst dále…

Pozvánka na 9. setkání starostů v projektu CSS

Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na 9. setkání starostů Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v rámci realizovaného projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb, které se uskuteční v pátek 12. června 2020 od 9.00 hod. na sále Společensko-kulturního centra v Albrechticích, čp. 94. Program: Prezence účastníků Představení nového pracovníka CSS Představení činnosti CSS v rámci 2. prodloužení projektu CSS Zpráva o činnosti CSS Ověření spokojenosti s rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb u jednotlivých starostů Projednání případných návrhů na změny v činnostech zajišťovaných CSS Závěr Těšíme se na setkání s Vámi. Petr Helekal, předseda svazku Mgr. Lenka Bártlová,…

Číst dále…

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2019

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko zveřejňuje návrh závěrečného účtu za rok 2019. Na úředních deskách členských obcí je zveřejněn v užším rozsahu. Úplné znění závěrečného účtu je zveřejněno na těchto internetových stránkách na následujícím odkazu: https://www.dsomsl.cz/download/navrh-zaverecneho-uctu-svazku-za-rok-2019/ Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané členských obcí uplatnit písemně nejpozději do 5. 6. 2020 nebo ústně při jeho projednávání na zasedání valné hromady svazku dne 12. 6. 2020.  

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – rozpočtové opatření svazku č. 1/2020

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o schválení rozpočtového opatření svazku č. 1/2020. Jeho podobu naleznete ZDE. Hlasování proběhne v pondělí 27. dubna 2020 v době od 7.00 hod. do 13.00 hod. Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje rozpočtové opatření svazku č. 1/2020, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: PRO: 14 ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 Usnesení bylo přijato.  

Číst dále…

Hlasování formou per rollam – Strategický plán rozvoje svazku na roky 2020-2026

Starostové členských obcí hlasují formou per rollam o schválení Strategického plánu rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na roky 2020-2026. Jeho podobu naleznete ZDE. Hlasování proběhne ve čtvrtek 2. 4. 2020 v době od 9.00 hod. do 15.00 hod. Návrh usnesení: „Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko schvaluje Strategický plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na období let 2020-2026, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.“ Občané členských obcí svazku se mohou po dobu hlasování k návrhu usnesení vyjádřit, a to formou e-mailu na: dsomsl@dsomsl.cz. VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ: PRO: 14 ZDRŽEL SE: 0 PROTI: 0 Usnesení bylo přijato.  

Číst dále…